Anasayfa / KVKK AÇIK RIZA METNİ

KVKK AÇIK RIZA METNİ

HASTA / HASTA VELİ-VASİ AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin işlenme amaçları şu şekildedir;

 1. İlgili kişiye etkin, güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesini sağlamak.
 2. Yasal mevzuatların gereğini ifa etmek.
 3. Doktor hasta iletişimini sağlamak.
 4. Kimlik ve hastalık teyit süreçlerini yönetmek.
 5. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin ifasını sağlamak.
 6. Randevu süreçlerinin teyidi ve zamanlarını ayarlamak.
 7. Muayenehane iç işleyişinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak.
 8. Anlaşmalı kurumlara ilişkin teyit ve finans süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak.
 9. Faturalandırma yapmak.
 10. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen yasal talepleri karşılamak.
 11. Sunulan hizmetlere ilişkin talep ve şikâyet süreçlerini yönetmek.
 12. Tanıtım ve pazarlama süreçlerinin yönetmek.
 13. Hastaya uygun ilaç ve malzeme teminini sağlamak.
 14. Düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar ile resmi mercilerin taleplerini karşılamak.
 15. Adli mercilerin talepleri doğrultusunda istenilen bilgi ve belgelerin adli makamlar ile paylaşılmasını sağlamak.

Veri Sorumlusu DR ORHAN COŞKUN tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin  tamamını okuduğumu, anladığımı, anlaşılmayan hususlarda aydınlatıldığımı ve Veri Sorumlusunun  kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğimi, gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, söz konusu metinlere ilişkin daha detaylı açıklamaları internet sitesinden öğrenebileceğim konusunda ikaz edildiğimi, Hasta, Hasta Yakını, Hasta Veli veya Vasisine yönelik KVKK AYDINLATMA METNİNİN tamamını okuyup anladığımı, www.orhancoskun.com web sitesi üzerinden açık rıza ve aydınlatma metinlerine ulaşabildiğimi,

6698 sayılı kanunun 6/3 fıkrası uyarınca açık rıza aranmayacak haller konusunda bilgilendirildiğimi,

Açık Rıza aranmayan hallerde yasal ve amaçsal sınırlamalar haricinde verilerin işlenmeyeceği hususunda tarafımın bilgilendirildiğini,

Tarafımdan elde edilen sağlık verileri ile tarafıma ait kişisel verilerin (fotoğraf, ad soyad, cinsiyet, yaş) diğer hastaların, asistanların, eğitim alan personelin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve eğitimini sağlamak için işlenmesine,

Yine bu kapsamda elde edilen veriler, makaleler, sunumlar, seminerler, kitaplar ve açık oturumlar gibi eğitici platformlarda amaçla sınırlı olarak kullanılabilmesine,

Söz konusu açık rızayı her zaman geri alabileceğim konusunda bilgilendirildiğimi ve ilgili metinlerin sms yolu ile bana iletildiğini,

6698 sayılı kanunun 11.maddesi kapsamında düzenlenen haklarım ve şikâyet yollarım konusunda aydınlatılıp ihlal halinde veri sorumlusuna başvuru yapabilmek için başvuru formlarına nerden ulaşabileceğim ve muayenehanenin süreç takip personeli ile nasıl irtibat kuracağım konusunda bilgilendirildiğimi ve aydınlatıldığımı,

Sonuç olarak Aydınlatma Metninde yer alan kategorilenmiş kişisel verilerimin yasal sınırlamalar içinde ve açık rızam doğrultusunda işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına, saklama süreleri bitiminde imhasına ve imha tutanaklarında Ad Soyadı bilgilerimin 10 yıl boyunca muhafazasına muvaffaktım ve olurum olduğunu hür irademle kabul ve taahhüt ederim.

Bu AÇIK RIZA metnini imzalamasanız dahi muayenehanemize sunmuş olduğunuz kişisel verilerin Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddesi çerçevesinde işlenmesinin söz konusu olabileceğini hatırlatmak isteriz.

WhatsApp Destek
İletişim Bilgilerimiz*